Առաջադրանք 13.04

 1. Լրացրու բաց թողնված թվերը։

21367, 21377, 21387, 21397,21407,21417, 21427, :

 32421, 32521,32621, 32721,32821, 32921,33021, 33121

65121, 66121, 67121,68121,69121,70121,71121,72121:

 • Լրացրու աղյուսակը։
Գումարելի350120012002341
Գումարելի650 45025207535
Գումար900165037209876
 • Երեք թվերի գումարը 500։ Առաջին երկուսի գումարը 350 է։ Գտի՛ր երրորդ թիվը։

Երեք թ. գում.- 500

I և II թ. գում.-350
III թ.-? գում.
                                լուծում
                         500-350=150 III թ.
                                                         Պատ՝.150 III թ:

 • Չորս թվերի գումարը  1500 է։ Առաջին երեքի գումարը 850 է։ Գտի՛ր չորրորդ թիվը։
  4 թ. գում. 1500
  I, II, և III թ. գում.- 850
  IV թ.-? գում.
                                      լուծում
                        1) 1500-850=650 IV թ.
                                                                                Պատ՝. 650 IV թ :

 • Աննան 1 տետրի, 1 քանոնի և  1 գրիչի համար վճարեց 450 դրամ, իսկ Լիլիթը 1 տետրի և  1 գրիչի համար վճարեց 300 դրամ։ Որքա՞ն արժե 1 քանոնը։
  Աննան 1 տ., 1 ք. , 1 գ . -450 դ
  Լիլիթ-1 տ., , գ .-300
  1   ք.-? դրամ

                                                         լուծում
                    450-300=150 դ  1 ք.  

                                          Պատ՝.150 դ: