Լրացուցիչ

Վարժություն 340

ա) 5 x 30+ 30 = 180

բ)  20+ 4x 40 = 180

գ) 300-3x. 60= 180

դ) 450:50x 10= 180

Վարժություն 342

1 օրում- 5 ձուկ

2 օրում-?

Լուծում

5×2=10 ձուկ 2 օրում

Պատ՝ 10 ձուկ :

բ) Այգն ու Անին — 40 րոպե

     յուր.-?

Լուծում

Նրանցից յուրաքանչյուրը քայլեցին 40 ր. , որովետքայլում էին միասին նույն ժամանակահատվածում:

Վարժություն 344

I օր -327 կգ բեռ

II օրը-23կգ-ով պակաս

Ընդամենը-?

Լուծում

ա) 1) 327-23=304 կգ II օրը

      2) 327+304= 631 կգ բ. Ընդ

Պատ.՝ 631 բեռ ։

բ) I օր-25 էջ

     II օրը- 12 էջ ավել

     Ընդամենը-?

Լուծում

1).    25+12=37 էջ 2 օրը

2).   37+25=62  էջ  2 օրում

Պատ՝ 62 էջ։

Լրացուցիչ աշխատանք

 1. Կատարել առաջադրանքը                                                                                  06.02.20
Ա)150+150=300 451+502=953 300+700=1000 410+390=800 254+201=455   Բ) 480:8=60 350:7=50 640:8=80 560:7=80 720:8=90 320:4=80  380+420=800 835-602=233 145-107=38 268-144=124 778-349=429   270:90=3 810:90=9 210:30=7 70×7=10 45×10=450 33×2=66 90×8= 720      
 • Կատարել առաջադրանքը

7×50+240:80=350+3=353

350:(25×2)+60:60=7+1=8

49×1: (630:90)=49:7=7

 • Լուծել խնդիրները

ա)Լիլիթի մտապահած երկու թվերի գումարը 120 է։ Հայտնի է, որ առաջին թիվը 70 է։ Ո՞րն է Լիլիթի մտապահած երկրորդ թիվը։
Երկու թվերի գումարը -120
Առաջին թիվը-70
Մտապահած երկրորդ թիվը-?

Լուծում՝
120-70=50    մտապահած երկրորդ  թիվը

                                   Պատ՝. 50 :  

բ) Շուշանի մայիկը մեծ է Շուշանից       25 տարով, իսկ Շուշանի եղբոր տարիքը 5 անգամ փոքր է մայրիկի տարիքից։ Քա՞նի տարեկան են մայրիկն ու եղբայրը , եթե Շուշանը 10 տարեկան է։

Լուծում՝

 Շուշանը 10 տարեկան է։

Մայիկը  —  25 տարով մեծ

 Շուշանը -10 տարեկան

Եղբայրը-5 անգամ փոքր

Մայիկ, եղբայր-? (տարեկան)

1) 25+10=35(տար. մայիկը)

2)35:5=7(տար. եղբայրը)
                                          Պատ՝.  35, 7 տարեկան

Մանվելի քու յրիկը տարիքը փոքր է Մանվելի տարիքից 2 անգամ, հայրիկը մեծ է Մանվելից 4 անգամ, իսկ մայրիկը ՝ փոքր է հայրիկից 5 տարով։ Գտնել Մանվելի, հայրիկի և մայրիկի տարիքը, եթե քույրիկը 5 տարեկան է։

ԳՏնել բոլորի տարիքների գումարը։

Լուծում՝

Քույրիկը -5 տարեկան, 2 անգամ փոքր
Մանվել
Հայրիկ -4 անգամ մեծ

Մայրիկ_5 տարով

            Մանվելի, հայրիկի և մայրիկի տարիքը-?

 1. 5×2=10 տար. Մանվել
 2. 10×4=40 տար. hայրիկ
 3. 40-5=35 տար. մայրիկ

                                  Պատ՝.  10, 40, 35 տարեկան

Լրացուցիչ աշխատանք

 1. Կատարել առաջադրանքը                                                                                  06.02.20
Ա)150+150=300 451+502=953 300+700=1000 410+390=800 254+201=455   Բ) 480:8=60 350:7=50 640:8=80 560:7=80 720:8=90 320:4=80  380+420=800 835-602=233 145-107=38 268-144=124 778-349=429   270:90=3 810:90=9 210:30=7 70×7=10 45×10=450 33×2=66 90×8= 720      
 • Կատարել առաջադրանքը

7×50+240:80=350+3=353

350:(25×2)+60:60=7+1=8

49×1: (630:90)=49:7=7

 • Լուծել խնդիրները

ա)Լիլիթի մտապահած երկու թվերի գումարը 120 է։ Հայտնի է, որ առաջին թիվը 70 է։ Ո՞րն է Լիլիթի մտապահած երկրորդ թիվը։
Երկու թվերի գումարը -120
Առաջին թիվը-70
Մտապահած երկրորդ թիվը-?

Լուծում՝
120-70=50    մտապահած երկրորդ  թիվը

                                   Պատ՝. 50 :  

բ) Շուշանի մայիկը մեծ է Շուշանից       25 տարով, իսկ Շուշանի եղբոր տարիքը 5 անգամ փոքր է մայրիկի տարիքից։ Քա՞նի տարեկան են մայրիկն ու եղբայրը , եթե Շուշանը 10 տարեկան է։

Լուծում՝

 Շուշանը 10 տարեկան է։

Մայիկը  —  25 տարով մեծ

 Շուշանը -10 տարեկան

Եղբայրը-5 անգամ փոքր

Մայիկ, եղբայր-? (տարեկան)

1) 25+10=35(տար. մայիկը)

2)35:5=7(տար. եղբայրը)
                                          Պատ՝.  35, 7 տարեկան

Մանվելի քու յրիկը տարիքը փոքր է Մանվելի տարիքից 2 անգամ, հայրիկը մեծ է Մանվելից 4 անգամ, իսկ մայրիկը ՝ փոքր է հայրիկից 5 տարով։ Գտնել Մանվելի, հայրիկի և մայրիկի տարիքը, եթե քույրիկը 5 տարեկան է։

ԳՏնել բոլորի տարիքների գումարը։

Լուծում՝

Քույրիկը -5 տարեկան, 2 անգամ փոքր
Մանվել
Հայրիկ -4 անգամ մեծ

Մայրիկ_5 տարով

            Մանվելի, հայրիկի և մայրիկի տարիքը-?

 1. 5×2=10 տար. Մանվել
 2. 10×4=40 տար. hայրիկ
 3. 40-5=35 տար. մայրիկ

                                  Պատ՝.  10, 40, 35 տարեկան