Упражнения

Запишите слова под правильным вопросом:

мама, я, стол, сад, папа, дети,  сестра, дом, мальчик,  девочка, отец, метро, бабушка, книга,  дедушка, ученик,  ученица, стул, врач,  собака, журнал, школа, кошка, одеяло, портрет, брат, мать, класс, парк, хлеб.

кто это?что это?
мама, я, папа, дети,  сестра, мальчик, 
девочка, отец, бабушка, дедушка,
ученик,  ученица, врач,  собака, кошка,
брат, мать
хлеб,стол, сад, дом, метро,книга,стул,
журнал, школа, одеяло, портрет,
класс, парк, хлеб

translate

1.Ես կարողանում եմ վարել հեծանիվ, բայց չեմ կարողանում խաղալ շախմատ:
I can ride a bike but I can’t play chess.

2.Կան շատ գրքեր և մատիտներ պայուսակի մեջ:
There are many books and pencils in the bag.

3.Կա մի մեծ կանաչ գնդակ ծառի տակ:
There is a big green ball under the tree.

4. Կա երկու մահճակալ և մեկ սեղան ննջասենայակում:
There are 2 two beds and a table in the bedroom.

5.Դու կարո՞ղ ես կարդալ անգլերեն գրքեր: Այո, կարող եմ:
Can you read English books? Yes , I can.

Առաջադրանք 22.09

 1. Հաշվիր.
  ա)  2184 -725 + 96542 – 7205=90796                           բ)   8592 – 657 + 124567 – 7025 =125477
         1000 : 4 * 80 : 200 =100                                                  5100 : 6 * 40 : 200=170
         215 * 4 : 20 * 30 =43                                                       33600 : 60 : 70 * 22=176

 2. Մրգային աղցանի համար Սոնան օհտագործեց խնձոր, տանձ և դեղձ : Խնձորը 320 գ-ով ավելի էր դեղձից: Տանձը 120 գ-ով քիչ էր դեղձից : Հաշվիր, թե որքան միրգ օգտագործվեց Սոնան՝ գիտենալով, որ դեղձը 600 գ է :


                                                     600+320=920 գ Խնձորը

                                                     600-120=480 գ Տանձը
                                                      920+600+480=2000 գ
                                                                                                                           Պատ՝․2000 գ։


 • Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե   a=3200

   3200 + 308 – 1654=1854                 5 x3200 : 40 =400                      3200+ 3208 –3200=3208                                                           3200 : 40 * 64=5120

 •  Տրված թվերը գրիր երկու հավասար արտադրիչների արտադրյալի տեսքով:
  1=1×1 , 4=2×2 , 9=3×3 , 16=4×4 , 25=5×5 , 36=6×6,  49=7×7,  64 , 81=9×9 , 100 =10×10 
 • Արտահայտիր.

  ա)  միլիմետրով                     բ) մետրով

  5սմ  = 50մմ                                           5կմ   =5000մ
  7մ= 7000մմ                                            23կմ 235մ=23235 մ
  5սմ 6մմ= 56 մմ                                        318կմ 16մ=318016 մ
  5մ 55սմ 6մմ= 5556 մմ                            400կմ 4մ =400004 մ

Ե կամ Է

Լայն էկրան, հնէաբան, ծովեզր, վայրէջք, երփներանգ, նորեկ, մանրէ, էջանշան,  որևիցե,  գոմեշ,  վերելակ,  մեջք,  բազմերանգ,  երբևիցե,  որևէ, էջ, ամենէժան, չէինք,  էկրան,            Էջմիածին,  չեմ,  էլեկտրաէնրգիա, էներգիա, մեխակ, ծովեզր,  հրեշ,  նրբերշիկ, ամենաերկար, լայնէկրան,  եգիպտացորեն, զարկերակ:

2․Լրացրեք Ե կամ Է

Աներևույթ, առէջ, ամենաէժան, գոմեշ, ինչևիցե, հնէաբան, վերելակ,  երփներանգ, ենք, էի, որևէ,  ես, նորեկ, մանրէ:

Վիլյամ Սարոյան «Հյուսնի պատմությունը»

Լյուսի տատիս իմացած հեքիաթներին վերջ չկար: Ահա դրանցից մեկը, որն ապացուցում է, թե հուսահատությունը պարզապես անհեթեթություն է: Այս պատմությունը հյուսնի մասին է, ով ապրել է հարյուրավոր տարիներ առաջ: Օրերից մի օր, տուն վերադառնալիս, ընկերներից մեկը կանգնեցնում է նրան և հարցնում.
– Եղբայրս, դեմքդ ինչո՞ւ է թթված: Բա՞ն է պատահել:
– Եթե իմ տեղը լինեիր, – պատասխանում է հյուսնը, – դու էլ այս օրին կլինեիր:
– Ի՞ն չ է եղել, – հետաքրքրվում է ընկերը:
– Մինչև առավոտ, – ասում է հյուսնը, – թագավորի հրամանով պետք է տասնմեկ հազար տասնմեկ հարյուր տասնմեկ գրվանքա փայտի լավագույն սղոցուքը տանեմ պալատ, թե չէ գլխիցս կզրկվեմ:
Ընկերը ժպտում է և գրկում նրան:
– Ասում է, – սիրելի ընկերս, – մի հուսահատվիր: Արի գնանք, ուտենք-խմենք և վաղվա մասին մոռանանք: Հույսդ երբեք մի կորցրու:
Գնում են հյուսնի տուն և տեսնում, որ նրա կինն ու երեխաները նույնպես լուրն առել են և լացուկոծ են անում: Ընկերը նրանց էլ է հորդորում, որ չվշտանան և բոլորը միասին սկսում են ուտել, խմել, ուրախ-ուրախ զրուցել, երգել ու պարել:
Խնջույքի կեսին հյուսնի կինը վերսկսում է. – Խեղճ ամուսինս, առավոտյան զրկվելու ես գլխիցդ, իսկ մենք զվարճանում ենք:
– Ա՜խ, և ոչ մի հույս չկա:
– Մի’ տանջվիր, – ասում է հյուսնը, – ամեն ինչ զուր է:
Եվ շարունակում են ուտել, խմել, երգել ու պարել:
Երբ լույսը ճեղքում է խավարն ու սկսվում է օրը, բոլորը լռում են՝ սարսափով ու վշտով համակված: Թագավորի մարդիկ գալիս և կամացուկ թակում են հյուսնի տան դուռը:
Հյուսնը հառաչում է.
– Այժմ գնում եմ մեռնելու:
Եվ բացում է դուռը:
– Հյուսն, – ասում են հյուրերը, – թագավորը մեռել է:
Նրա համար դագաղ սարքիր:
Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ այս առակը: Քո կարծիքով, ո՞րն է այս առակի հիմնական ասելիքը:
Այս առակը ինձ սովորեցրեց, որ պետք չէ հույսը կորցնել։ Աստված միշտ մի դուռ բացում է։ Յուրաքանչյուր իրավիճակից միշտ մի ելք կգտնվի։
2.Բնութագրի՚ր թագավորին:
Թագավորը անխիղճ, դաժան։

 Առաջադրանքները կատարել: 4-ական բառ դուրս գրեք, որոնք սկսվեն Օ-Ո-ով և Ե-ով։
Օրերից, օրին, որ, ոչ։
Եղբայրս,երեխաները, երբեք, երբ, եղել․ եթե։