մաթեմատիկա

1024            

Հաշվի՛ր  արտահայտության արժեքը։

           ա )        555:(48×25-1185)x100-3700=0

 1.     48×25=1200
 2.     1200-1185=15
 3.      555:15=37
 4.      37×100=3700
 5.       3700-3700=0

555:(555-444) X 324=1620

1)555-444=111

2)  555:111=5

3)   324×5=1620

           բ) 19034-(555-4605:15)x62=3658

 1.   4605:15=307
 2.    555-307=248
 3.   242×62=15376
 4. 19034-15376=3658

                        555-555:5:3=0

 1.   555:5=111
 2.   111:3=37
 3.  555-37=517

1025  

Փակագծերը դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ արտահայտություն։

             ա )    4500:(300-40×5) -45=0

                   5600:700-(40×7-280)=8

           բ)        3200:(40+20×8)-800=0

                     720:90-(40×7-200)=0 

Եղեգնուհին

Մի թագավոր է էլել։ Այս թագավորը մի որդի է ունեցել մինուճար։ Տղան որ հասել է, հայրն ասել է.

― Որդի՛, ժամանակ է քեզ ամուսնանալու․ ո՞ւմ ես աչքադրել, ասա՛, գնանք նրան ուզենք, կամ թե չէ մեզ կամք տուր, մենք ինքներս կընտրենք քեզ հարմար մի աղջիկ։
Որդին ասաց.

― Հա՛յր, ես միտք չունիմ աղջիկ ուզելու, իսկ եթե ուզելու լինիմ՝ պետք է այնպեսն ուզեմ, որ հոր ու մոր ծնունդ չլինի։

Զարմանում է հայրը և ասում է.

― Այդպես բան անկարելի է։

Որդին ասում է.

― Անկարելի բան չկա, հա՛յր. Աստուծո ձեռին ամեն ինչ հեշտ է, նա կարող է քարերից էլ մարդիկ շինել։

Քանի անգամ որ հայրն առաջարկում է որդուն ամուսնանալ, որդին միշտ այս է ասում, թե՝ հոր ու մոր ծնունդ ուզելու չէ։

Շատ որ ասում է որդին, և ասում է հավատալով և ոչ թե գիտությամբ՝ բանը դժվարացնելու համար, թագավորն էլ է հավատում, որ կարելի բան է այդ, սկսում է փնտրել որդու ուզածի նման մի աղջիկ։ Շատ է հարց ու փորձ անում, շատերն ասում են, որ լսել են, թե եղած է այդպես բան, բայց իրանց աչքովը տեսած չեն և չգիտեն, թե որտե՛ղ կարոդ են մարդիկ ծառի պես բսնել և չունենալ ո՛չ հայր և ո՛չ մայր։

Թագավորն իր որդու սիրույն համար ընկավ աշխարհքեաշխարհք և չոլեչոլ, շատ տեղ ման եկավ, շատ տեղ հարց ու փորձ արավ, ոչինչ չգտավ։ Վերադարձին մի անտառի մեջ պատահեց նրան մի ծերունի․ նրան էլ հայտնեց թագավորը, թե ինչի՛ է ման գալիս։ Ծերունին ասաց.

― Դրա համար հարկավոր չէ հեռու երթալ․ քո քաղաքի մոտ մի մեծ գետ կա, նրա ափին մի եղեգնուտ կա, ուր մարդի ոտք ընկած չէ դեռևս, որովհետև այն տեղը սուրբ և անմատչելի է համարվում, իսկ շատերն էլ կարծում են, որ այնտեղ աներևույթ ոգիք կան։ Կերթաս այնտեղ, կընտրես եղեգներից ամենից գեղեցիկը, կկտրես չբանեցրած դանակով, կձգես ջուրը, և նա իսկույն կդառնա աղջիկ՝ քո որդու հավանած։

Թագավորն ինչպես որ լսեց, այնպես էլ արավ։ Եղեգը աղջիկ դառավ և մնաց ջրի մեջ ընկղմած, դուրս գալ ամաչեց, որովհետև մերկ էր։ Թագավորն ասաց.

― Սպասի՛ր այստեղ, ես քեզ համար հագուստ և աղախիններ կուղարկեմ, դու իմ հարսնացուն ես․ քեզ պիտի ուզեմ իմ որդուս համար։― Այդ ասաց թագավորը և նրա անունն էլ դրավ Եղեգնուհի, որ կնշանակե եղեգն աղջիկ։

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Գրեք նարնջագույնով նշված դարձվածքների բացատրությունը: մարդի ոտք ընկած չէ :

Ոչ մեկ չի եղել այդտեղ

ո՞ւմ ես աչքադրել։

ում ես հավանել

կամք տուր

թույլատրիր։

միտք չունիմ 

չեմ  մտածում այդ մասին ։

 • Կանաչով նշված բառերի համար գտեք հոմանիշներ:

Մինուճար-միակ

Անկարելի-անհնար

Աղախին-ծառա

 • 1-ին հատվածից գտեք և դուրս գրեք գերադրական աստիճանով դրված մեկ ածական:

Ամենից գեղեցիկ

 • Ինչո՞ւ տղան չէր ամուսնանում և ի՞նչ էր նրա ուզածը:

Տղան  չէր ուզում ամուսնանալ, քանի որ նա ուզում էր, որ իր կինը տարբերվի ուրիշներից և չունենա մայր և հայր։

 • Հայրն ընդունե՞ց տղայի պահանջը, ինչպես կապացուցես խոսքդ:

              Նա գնաց և իր որդու համար գտավ                                               այդպիսի աղջիկ։

 • Գտիր այն հատվածը, որտեղ թագավորն իմանում է, թե ինչպես կարող է գտնել որդու ուզածը:
  Կերթաս այնտեղ, կընտրես եղեգներից ամենից գեղեցիկը, կկտրես չբանեցրած դանակով, կձգես ջուրը, և նա իսկույն կդառնա աղջիկ՝ քո որդու հավանած։

Բացատրիր, թե աղջկա անունն ինչու էր Եղեգնուհի:
Եղեգնուհի նշանակում է եղեգն աղջիկ։

Մաթեմատիկա

866․ Բերված դատողությունները հիմնավորիր օրինակներով

Ա) 30:5×1=6

30:6=5 անգամ   փոքր

Բ )  72:8×1=9

       72:9+8  անգամ   փոքր

867  Արտահայտի՛ր նշված միավորներով․

    ա )   316 մ  =31մ  16դմ

          505 սմ  =  5 մ  5սմ

         6007 սմ= 60 մ  7սմ

          2405մլ =2լ  40 5  մլ

         7006  նլ=  7լ   6մլ

         7041մլ=70լ   41մլ

868  Խնդիր    

                    լուծում

         1 )90:5=18

         2)18x 1=18 առաջին    մեքենան

         3)90-18 =72  երկրորդ մեքենա

                            Պատ՝․18 ,72:

940  Դասավորի՛ր կոտորկները

   Ա)                                        

              աճման  կարգով                                       

_3__            __4__         __6___            

 17                  17                17

__12__        __15___           __17__              

    17                17                     17 

          Նվազման             կարգով

         __35__      __31___         __22___          

             35             35                    35

             __19__        __17__      __4__

                 35                35             35   

941  Համեմատի՛ր      

 __3__ մ  < __4__մ     __ 7__կգ >  __4__կգ        

     5                5              10                  10

__3__լ <  __6__լ          __2__ժ< __4__ժ

   20           20                15         15

Adjective exercises

 1. Nick is taller than me.
 2. Ann is the most beautiful girl in our class.
 3. Hayk is cleverer than Ani.
 4. Winter is colder than summer.
 5. Summer is the hottest season.
 6. Our house is bigger than yours.
 7. My room is the biggest in our house.
 8. Maths is more difficult than English.
 9. English is easier than Chinese.
 10. Chinese is the most difficult language that I learn.

Interview with a sportsman

        Interview with a famous sportsman

Narek: Hello Mihran.
Mihran: Hi Narek.
Narek: Can you tell me a typical day in your life?
Mihran: Sure. What do you want to know?
Narek: So, what time do get up every day?
Mihran:  I usually get up at 7 o’clock then I run, do some exercises and after that I take a shower. At 9 o’clock I have my breakfast.
Narek: What do you have for breakfast?
Mihran: I usually have eggs and bacon  with orange juice.
Narek: What do you do after breakfast?

Mihran: After breakfast I usually have a rest then go to work. I am also a trainer of wrestling.
Narek: Have you ever introduced our country in somewhere and if yes, can you tell something about it?
Mihran: Yes, of course.  I have been in Europe and took 5th place. I took part in Olympic game, too.
Narek: Oh, you are so great. Thank you very much for interview.
Mihran: My pleasure.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը

Հայաստանի Հանրապետությունից բացի` այսօր գոյություն ունի նաև հայոց երկրորդ պետությունը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը (ԼՂՀ)։ Այն ստեղծվել է 1991թ. սեպտեմբերի 2-ին։ Այն նաև կոչվում է  Արցախի Հանրապետություն: Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը հիմնականում ընդգրկում է հայոց պատմական Արցախ աշխարհը։

Լեռնային Ղարաբաղի գրեթե կենտրոնական մասով հյուսիսից հարավ ձգվում է Արցախի (Ղարաբաղի) լեռնաշղթան։ Այս լեռներից են սկիզբ առնում Թարթառը, Խաչենագետը: Արցախյան հուշարձաններից իրենց վեհությամբ առանձնանում են Գանձասարի և Ամարասի վանքերը, Քարվաճառի ժայռափոր բերդապարիսպները, խաչքարերը և այլն։ Արցախ աշխարհը հայտնի է իր բացառիկ գեղեցկությամբ հյուսված գորգերով, հատկապես վիշապագորգերով։

 Արցախյան բնապատկեր 24 Հանրապետության տարածքի հյուսիսում ձգվում են անտառներով պատված Մռավսարի լեռները, որոնց հյուսիսային լանջերին ընկած է Շահումյանի շրջանը։ Այս շրջանի ազատագրման մարտերին մասնակցեցին և հայոց պատմության մեջ ոսկե տառերով գրվեցին բազմաթիվ քաջարի հայորդիներ, որոնցից են ազգային հերոսներ Շահեն Մեղրյանը, Թաթուլ Կրպեյանը և ուրիշներ։ 1920-ական թվականների սկզբին խորհրդային իշխանությունները անարդարացիորեն Լեռնային Ղարաբաղը հանձնեցին Ադրբեջանին և նրա տարածքի մի մասում ձևավորեցին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը (ԼՂԻՄ)։ Այնպես արվեց, որ ԼՂԻՄ-ը ուղղակի սահման չունենա Հայաստանի հետ։ Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև առաջացավ մի քանի տասնյակ կիլոմետր լայնությամբ միջանցք։ Ադրբեջանի կողմից արցախահայության նկատմամբ ճնշումները և բռնությունները բերեցին Լեռնային Ղարաբաղում անկախության համար ազատագրական պայքարի, որը սկիզբ առավ 1988 թվականին։ Այն պսակվեց ոչ միայն հայոց պատմական Արցախի անկախությամբ, այլև Լեռնային Ղարաբաղին հարակից հայկական տարածքների ազատագրմամբ։ Արցախյան պատերազմում հերոսացան բազմաթիվ հայ երիտասարդներ, որոնք իրենց կյանքը չխնայեցին հայոց հողի այս փոքր հատվածի ազատագրության համար։ Արցախի ազատագրմամբ հայ ժողովուրդը կրկին ապացուցեց, որ պայքարելու է իր զավթված պատմական հայրենիքի վերադարձի համար։ Այս պայքարին զինվորագրվելը յուրաքանչյուր 25 հայ մարդու սրբազան պարտքն է, քանի որ հայոց հայրենիքի արևմտյան հսկայածավալ հատվածը դեռ սպասում է մեր նահապետ Հայկի զավակներին։ Արցախի լեռներից ճյուղավորված բարձրադիր բնական հարթության վրա է գտնվում արցախյան հաղթանակների խորհրդանիշ Շուշին։ Շուշին հայոց պատմության մեջ հայտնի է որպես կրթության, մշակույթի` իր ժամանակի եզակի կենտրոններից մեկը։ Շուշիում են ծնվել հայ անվանի գրող Մուրացանը, նշանավոր պատմաբան Լեոն, մեծանուն դերասան Վաղարշ Վաղարշյանը, տաղանդավոր ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանը և շատ այլ մտավորականներ: Շուշիից ընդամենը 10 կմ հյուսիս, ցածրադիր հարթավայրում է գտնվում ԼՂՀ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Այստեղ են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի, կառավարության և Ազգային ժողովի նստավայրերը։ Արցախը բազմապիսի բնական հարստություններ ունի։ Արգավանդ դաշտերը, արագահոս գետերը, հարուստ ընդերքը, մեղմ եղանակը երկրի զարգացման համար բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում։ Այժմ Հայաստանի և համայն աշխարհի հայության նյութական աջակցությամբ վերակառուցվում են Արցախի ճանապարհները, դպրոցները, գործարկվում են գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող ձեռնարկությունները և այլն։ Իսկ Արցախի բանակը, որն ամենամարտունակն է համարվում ողջ Հարավային Կովկասում, պատրաստ է ամեն վայրկյան արժանի Ղազանչեցոց եկեղեցին Շուշիում 26 հակահարված հասցնել իր անկախությանը սպառնացող ամեն մի թշնամու։ Ներկայումս Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների ջանքերը ուղղված են ոչ միայն Արցախ աշխարհի վերականգնմանն ու զարգացմանը, այլև Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ե՞րբ է ստեղծվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։
  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ստեղծվել է 1991թ. սեպտեմբերի 2-ին։

 Պատմական Հայաստանի ո՞ր տարածքն է այն ընդգրկում։
Այն ընդգրկում հայոց պատմական Արցախ աշխարհը։
2. Ի՞նչ գիտեք ԼՂԻՄ-ի մասին։ Ինչի՞ց սկիզբ առավ 1988 թվականի ազատագրական պայքարը։
1920-ական թվականների սկզբին խորհրդային իշխանությունները անարդարացիորեն Լեռնային Ղարաբաղը հանձնեցին Ադրբեջանին և նրա տարածքի մի մասում ձևավորեցին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը։ Ադրբեջանի կողմից արցախահայության նկատմամբ ճնշումները և բռնությունները բերեցին Լեռնային Ղարաբաղում անկախության համար ազատագրական պայքարի, որը սկիզբ առավ 1988 թվականին։ Այն պսակվեց ոչ միայն հայոց պատմական Արցախի անկախությամբ, այլև Լեռնային Ղարաբաղին հարակից հայկական տարածքների ազատագրմամբ։


3. Պատմական ի՞նչ կոթողներ կան Արցախում։

             Պատմական կոթողներն են ՝ Գանձասարը,     
            Դադիվանք, Ամարասի վանքը և այլն;

 4. Արցախյան ազատամարտի ի՞նչ հերոսների գիտեք։  
. Արցախյան ազատամարտի հերոսներն են Շահեն Մեղրյանը, Թաթուլ Կրպեյանը։

5. Երբևէ եղե՞լ եք Արցախում։ Եթե այո` համառոտ պատմե՛ք այդ մասին։

Ցավոք ես երբեք չեմ եղել Արցախում, սակայն շատ կուզենայի լինել բայց շատ եմ լսել Արցախի մասին։

Վարժություններ

663 Կրարդա՛ և լուծի՛ր խնդիրները։

      Լուծում

 1. 75:3=25
 2. 75+25=100
 3. 100:25=4 

                      Պատ՝․4։

644 Կրարդա՛ և լուծի՛ր խնդիրները։

   ա  ) 7 ժ  30ր+8ժ 40ր=16ժ 10ր

       8օր 17ժ+  3օր  9ժ  =13օր  3ժ

        45ր  40վ -30ր 50վ=14ր  10վ

     Բ) 8 օր 14ժ + 60ր  12 ժ =15օր  2ժ

          24 ժ 15ր —  6ժ  17ր  =27ժ  58ր

          5ր 40վ + 7ր  20վ = 13ր

681 Կատարի՛ր գործողությունը։

   ա )  44կմ -2կմ 35մ  =41 կմ  975մ

        62 դմ 2սմ – 5դմ  8սմ= 56դմ  2սմ