Մաթեմատիկա

866․ Բերված դատողությունները հիմնավորիր օրինակներով

Ա) 30:5×1=6

30:6=5 անգամ   փոքր

Բ )  72:8×1=9

       72:9+8  անգամ   փոքր

867  Արտահայտի՛ր նշված միավորներով․

    ա )   316 մ  =31մ  16դմ

          505 սմ  =  5 մ  5սմ

         6007 սմ= 60 մ  7սմ

          2405մլ =2լ  40 5  մլ

         7006  նլ=  7լ   6մլ

         7041մլ=70լ   41մլ

868  Խնդիր    

                    լուծում

         1 )90:5=18

         2)18x 1=18 առաջին    մեքենան

         3)90-18 =72  երկրորդ մեքենա

                            Պատ՝․18 ,72:

940  Դասավորի՛ր կոտորկները

   Ա)                                        

              աճման  կարգով                                       

_3__            __4__         __6___            

 17                  17                17

__12__        __15___           __17__              

    17                17                     17 

          Նվազման             կարգով

         __35__      __31___         __22___          

             35             35                    35

             __19__        __17__      __4__

                 35                35             35   

941  Համեմատի՛ր      

 __3__ մ  < __4__մ     __ 7__կգ >  __4__կգ        

     5                5              10                  10

__3__լ <  __6__լ          __2__ժ< __4__ժ

   20           20                15         15