մաթեմատիկա

1024            

Հաշվի՛ր  արտահայտության արժեքը։

           ա )        555:(48×25-1185)x100-3700=0

 1.     48×25=1200
 2.     1200-1185=15
 3.      555:15=37
 4.      37×100=3700
 5.       3700-3700=0

555:(555-444) X 324=1620

1)555-444=111

2)  555:111=5

3)   324×5=1620

           բ) 19034-(555-4605:15)x62=3658

 1.   4605:15=307
 2.    555-307=248
 3.   242×62=15376
 4. 19034-15376=3658

                        555-555:5:3=0

 1.   555:5=111
 2.   111:3=37
 3.  555-37=517

1025  

Փակագծերը դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ արտահայտություն։

             ա )    4500:(300-40×5) -45=0

                   5600:700-(40×7-280)=8

           բ)        3200:(40+20×8)-800=0

                     720:90-(40×7-200)=0