ԹՈՄ ՍՈՅԵՐԻ արկածները

  1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

Դաբախտ__________

Շաբաթ ___________

    Փորձել _________

Համբերություն ____

2. Գրի´ր տրված բառերի հականիշները.
ա/ դժբախտ              բախտավոր_____
բ/ ատելի                   սիրելի________
գ/ հիվանդ                 առողջ_______
դ/անհետանալ         հայտնվել__________

3.Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող   հետզհետե  բառը:

ա/ աստիճանաբար+
բ/   կարգին
գ/ ավելի ուշ
դ/շատ ուշ

4.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված տեսակը.

ա/ դժբախտ-պարզ+
բ/ փորացավ-բարդ
գ/ մորաքույր-բարդ
դ/ հիվանդություն-ածանցավոր

5.Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/ վերմակ-ածական+
բ/  նշան-գոյական
գ/ ատամ-գոյական
դ/ դպրոց-գոյական

6.Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական:
Սիդը իր հագուստները վերցրել ու գնացել էր մորաքրոջը կանչելու:
ա/ հագուստները
բ/ մորաքույրը
գ/ Սիդը+
դ/ իր

7.Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և բացականչական  նախադասություն:

Երկուշաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ
դժբատ զգաց: _ Լսի՜ր, Թո´մ,ի՞նչ է պատահել, Թո´մ:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Հոմանիշ զույգերից  ո՞րն է սխալ.
ա/ մտածել-մտորել
բ/փնտրել — որոնել
գ/ լսել — ականջ դնել
դ/բնական – արհեստական +

9.Վերնագրի´ր տեքստը:

___Փոքրիկ — Թոմ—  _____
10.Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց են  թողած կետադրական նշաններ:

Սիդը հառաչեց, ձգվեց,  հենվեց արմունկին և Թոմին նայեց:

Լրացրո՛ւ  դրանք:

11.Գրի´ր  մեկ բառով.
ա/ մոր քույրը                  ___մորաքուր__

բ/ միտք անել                  մտածել________
գ/ ման գալ                      զբոսնել________

դ/ որոշում կայացնել     որոշել__________

12.Ինչո՞ւ էր երկուշաբթի օրերը Թոմը իրեն դժբախտ զգում:

Որովհետև__թոմի__բոլոր__ դժբախտ — օրերն էին սկսվում դպրոցում։________________

______________________________________________________________________________
13.Թոմն ինչո՞ւ չէր սիրում կիրակի օրերը: Տեքստում ընդգծի՛ր այդ հատվածը:

Նա այդ օրը ցանկանում էր, որ ընդհանրապես կիրակի չլիներ. գերության մեջ լինելը դրանով ավելի ատելի էր դառնում:  ______________________________________________

______________________________________________________________________________

14.Ինչո՞ւ էր Թոմն ուզում հիվանդ լինել:

Թոմը   չէր    ուզում  դպրոց գնալ, որովհետև

 դպրոցում նա իրեն ուրախ չէր զգում։       

15.Թոմը որոշեց սկզբից չասել ատամի մասին, որովհետև ̀
ա/ հարմար չէր գտնում նման պատճառաբանությունը
բ/պահում էր որպես պահեստային ցավ +
գ/չէր մտածել այդ մասին
դ/ մի անգամ արդեն նման պատճառաբանություն արել

  1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

Դաբախտ__________

Շաբաթ ___________

    Փորձել _________

Համբերություն ____

2. Գրի´ր տրված բառերի հականիշները.
ա/ դժբախտ              բախտավոր_____
բ/ ատելի                   սիրելի________
գ/ հիվանդ                 առողջ_______
դ/անհետանալ         հայտնվել__________

3.Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող   հետզհետե  բառը:

ա/ աստիճանաբար+
բ/   կարգին
գ/ ավելի ուշ
դ/շատ ուշ

4.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված տեսակը.

ա/ դժբախտ-պարզ+
բ/ փորացավ-բարդ
գ/ մորաքույր-բարդ
դ/ հիվանդություն-ածանցավոր

5.Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/ վերմակ-ածական+
բ/  նշան-գոյական
գ/ ատամ-գոյական
դ/ դպրոց-գոյական

6.Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական:
Սիդը իր հագուստները վերցրել ու գնացել էր մորաքրոջը կանչելու:
ա/ հագուստները
բ/ մորաքույրը
գ/ Սիդը+
դ/ իր

7.Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և բացականչական  նախադասություն:

Երկուշաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ
դժբատ զգաց: _ Լսի՜ր, Թո´մ,ի՞նչ է պատահել, Թո´մ:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Հոմանիշ զույգերից  ո՞րն է սխալ.
ա/ մտածել-մտորել
բ/փնտրել — որոնել
գ/ լսել — ականջ դնել
դ/բնական – արհեստական +

9.Վերնագրի´ր տեքստը:

___Փոքրիկ — Թոմ—  _____
10.Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց են  թողած կետադրական նշաններ:

Սիդը հառաչեց, ձգվեց,  հենվեց արմունկին և Թոմին նայեց:

Լրացրո՛ւ  դրանք:

11.Գրի´ր  մեկ բառով.
ա/ մոր քույրը                  ___մորաքուր__

բ/ միտք անել                  մտածել________
գ/ ման գալ                      զբոսնել________

դ/ որոշում կայացնել     որոշել__________

12.Ինչո՞ւ էր երկուշաբթի օրերը Թոմը իրեն դժբախտ զգում:

Որովհետև__թոմի__բոլոր__ դժբախտ — օրերն էին սկսվում դպրոցում։________________

______________________________________________________________________________
13.Թոմն ինչո՞ւ չէր սիրում կիրակի օրերը: Տեքստում ընդգծի՛ր այդ հատվածը:

Նա այդ օրը ցանկանում էր, որ ընդհանրապես կիրակի չլիներ. գերության մեջ լինելը դրանով ավելի ատելի էր դառնում:  ______________________________________________

______________________________________________________________________________

14.Ինչո՞ւ էր Թոմն ուզում հիվանդ լինել:

Թոմը   չէր    ուզում  դպրոց գնալ, որովհետև

 դպրոցում նա իրեն ուրախ չէր զգում։       

15.Թոմը որոշեց սկզբից չասել ատամի մասին, որովհետև ̀
ա/ հարմար չէր գտնում նման պատճառաբանությունը
բ/պահում էր որպես պահեստային ցավ +
գ/չէր մտածել այդ մասին
դ/ մի անգամ արդեն նման պատճառաբանություն արել