Մաթեմատիկայի լրացուցիչ աշխատանք

Առաջադրանք 1


I -36 սմ
II 36:4=9 սմ              57 սմ
III-?սմ

                               Լուծում
                                1) 36:4= 9 սմ I օղակը
                                2) 36+9=45 սմ I և II
                                3) 57-45=12 սմ  III օղակը

                                                                        Պատ․՝ 12 սմ  

   Առաջադրանք 2

     800                          800                     800
—   224                       —  501                —     86
————                 ————         ———
    576                           293                     714

Առաջադրանք 3

    418                       806                       601                  804
+    87                   —    27                     +  99               —    37
———                ———                 ——              ———
    505                       779                      700                  767