և-ի ուղղագրություն/ հականիշներ

 կորցնել-գտնել                                                արթուն-քնած
 բարձր-ցածր                                                   նուրբ-կոպիտ
առավոտ-երեկո                                               վերև-ներքև
ծեր-երիտասարդ                                              դժվար-հեշտ
չար-բարի                                                          ուժեղ-թույլ
շատ- քիչ                                                           հիվանդ-առողջ
հեռանալ- մոտենալ                                          հաճելի-տհաճ
դուրս-ներս                                                        դրախտ-դժոխք                    
տգեղ-գեղեցիկ                                                ունևոր-աղքատ
աշխատասեր- ծույլ                                         մաքրասեր-փնթի

և-ի ուղղագրությունը

այգեվազ, այցեվճար, տարեվերջ, կարևոր, թեթևություն, դափնեվ.արդ, եղրևանի, գինեվաճառ, ոսկեվաճառ,  ուղեվճար, հետևորդ, հետևանք, ունևոր, ուղևոր, օթևան, հոգեվիճակ:

Կոմիտաս

 1. Ես ունկնդրեցի Կոմիտասի << Գարուն ա ձյունա արել>> ստեղծագործությունը։ Այն շատ հուզիչ էր։ Ստեղծագործությունը նվիրված էր եղեռնի զոհերի հիշատակին։
 2. Ես ունկնդրեցի նաև Կոմիտասի<< Խնկի ծառ>> ստեղծագործությունը։ Այն ավելի աշխույժ և պարային երաժշտություն ունի քան << Գարուն ա ձյունա արել>> ստեղծագործությունը։

ex. 10, p. 7

WE WRITE. 10. Fill in to watch, to play, to write, to drink, to read.
 1. We always  drink tea in the morning.
2. Jim plays computer games every day.
3. Mary reads English books.
4. I watch TV every evening.
 5. They often write  tests.


11. Ask the questions.
Example: They go to the cinema every Sunday. Do they go to the cinema every Sunday?

1. They go to the cinema every Sunday.
     Do they go to the cinema every Sunday?

2. She eats ice-cream in summer.
     Does she eat ice-cream in summer.
3. The boys play football in the yard.
     Do the boys play football in the yard.
 4. The children have got five lessons at school.
      Have the children got five lessons at school.
5. Jane usually goes to bed at 10 o’clock.
      Does Jane usually go to bed at 10  o’clock.

Eat, play chess, read, write, ride a bike, watch TV

 1. I like to  eat Armenian food.
 2. Ann does not want to play  chess.
 3. Mary doesn’t like to read books but she likes to write English.
 4. Every day I like to ride a bike with my friends.
 5. I always watch TV with my mother.

ը-ուղղագրություն

Մեկընդմիշտ, համընդհանուր, լուսնկա, հոտնկայս, օրընդմեջ, հատընտիր, չընդունել, կընկնի, շրջակա, գնդակ, առընթեր, անընդմեջ, մերթընդմերթ, օրըստօրե, անընկերասեր, չտեսնվել, կնկատի, կրնկակոխ, սրտամոտ, զուգընկեր, ընչաքաղց։

Отметьте правильный вариант:

один   банк. …одно.окно.  
одно море.            …один ресторан.  
…одна  .. чашка.                 …одно пальто. 
…один журнал.               …одна книга.           

Задание 2. Напиши по образцу.  гора – горы,    полы – пол

 • зверь —звери …
 • книги -книга
 • цветок — цветы
 • слоны – слон
 • стол — столы
 • носы – нос
 • рука — руки

Exercises there are/ there is

There is, there are.

 1. There is a slide.
 2. There are two children.
 3. There are two chairs.
 4. There are two cats.
 5. There are four  birds.
 6. There is a ball.
 7. There is a table.

Exercises 2

 1. Are there six chairs in the classroom?
  -Yes, there are.
 2. Is there a teacher in the classroom?
  Yes, there is.
 3. Is there one window in the classroom?
  No, there isn’t. There are two windows in the classroom.
 4. Is there one book in the classroom?
  No, there isn’t. There are many books  in the classroom.
 5. Is there a fish in the classroom?
  Yes, there is.