Վաղ պետական կազմավորումը Հայաստանի տարածքում։

Վաղ Պետական կազմավորումները Հայաստանի սարածքում

 1. Պետական ի՞նչ կաուցվածք ուներ Արատտա երկիրը։
   Հայկական լեռնաշխարհում հայտնի պետություն էր Արատտան է, որը գոյություն է ունեցել XXVIII-XXVII դարերում։Արատտան ուներ հզոր բանակ պարսպապատ մայրաքաղաք և սեթական գիր։
 2. Ե՞րբ են առաջին անգամ հիշատակվում <<Արմենիա>>անվան նախաձևերը։

Օտար լեզուներում Հայաստանն անվանում էին <<Արմենիա>> Ք․ա․ XXIV-XXIII դարերում։ Հին ժամանակներից նշվում է նաև, որ Արմի երկրում ապրում էին <<Հայա որդիները>>, այսինքն հայորդիներ։

 • Ի՞նչ գիտեք Կուտիկական  աշխարհակալության մասին։
  Ք․ա․ XXIII դարի վերջին բռնակալ Նարամ-Սինը նվաճել էր ողջ միջագետքը և հալածում էր ժողովրդին, դրա համար Շումերը օգնություն էր խնդրում Հայկական լեռնաշխարհից։ Մենք օգնում ենք և կործանում նրա զորքը։  Շումերական սեպագիր առանձնագրություններում Կորդվաց աշխարհը կոչվում է Կուտիկական։ Այդ պատճառով մեր նախնիների պատմությանը հայտնի է  Կուտիկական աշխարհակալություն։
 • Նեիկայացրե՛ք Հայասա թագավորությանը և Նաիրի երկիրը։
  Ք․ա․ XV-XIII դարերում Հայաստանի արևմուտքում բնակվող խեթերը, մեր երկիրը անվանում էին <<Հայասա>>, իրենց լեզվով նշանակում էր <<հայերի երկիր>>։
  Հայասան ուներ իր արքունիքը, բանակը, քաղաքային կենտրոնները, դիցարանը ։

Ք․ա․ XIII-X  դարերում Հայկական լեռնաշխարհից հարավ գտնվող Ասորեստանի արքաները Հայաստանի հարավում և Վանի լճի ավազանում շատ անգամներ հիշատակվել են Նաիրի երկիրը։ Այն հիշատակվում է իբրև <<ընդարձակ, հպատակություն չճանաչող երկիր, ուներ 250 քաղաք՝ զորավոր պարիսպներով>>։

 • Պատմե՛ք Հայկազունիների Արարատյան թագավորության մասին։
  Ք․ա․ IX դարի առաջին կեսին Հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնում և հյուսիսում հիշատակվում է Ուրարտույի մասին։Դա Հայկի սերունդների ստեղծած Արարատյան թագավորությունն էր։ Հայաստանը Ուրարտու է կոչվում  մինչև Ք․ա․ IX դարի կեսը։Ուրարտույի արքա հիշատակվում է Արմեն։